A.Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané: Názov: Slainte s. r. o. IČO: 50454552 DIČ: 2120342279 Sídlom: Nobelova 12/F 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto email: pagi@slainte.sk telefón: +421 911 860 226 adresa webu: https://www.slainte.sk/ (ďalej len „predávajúci“) – Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetovej adrese www.dekorativnedoplnky.sk (ďalej je „internetový obchod“). – Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok. – Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku

1. Registrácia

Nákup tovaru je možný aj bez registrácie. Ak je zákazník registrovaný ma možnosť:
 • prezerania všetkých predošlých aj aktuálnych objednávok
 • informácie o stave vybavenia objednávky
 • získať pravidelné informácie o novinkách a akciách

2. Podmienka

Zakúpenie alkoholických nápojov je výlučne pre plnoleté osoby ktoré sa musia preukázať platným dokladom totožnosti. Zákazník, ktorý nedosiahol vek 18 rokov si môže zakúpiť len nealkoholické výrobky.

3. DPH

Ceny všetkých produktov sú uvedené vrátane DPH.

4. Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 • §14 18/2018 Z.z. kupujúci dáva súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ zákon neustanovuje inak
 • Slainte s.r.o. (ďalej len predávajúci) sa zaväzuje nakladať s osobnými údajmi podľa nariadenia General Data Protection Regulation (ďalej len GDPR), ktoré nanovo reguluje spracovávanie osobných údajov fyzických a právnických osôb, konkrétne upravuje tie oblasti, kde sa dnes riadime zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. GDPR zavádza celý rad nových práv a povinností a tiež spresňuje či sprísňuje existujúce pravidlá. Nariadenie Európskej únie je zavedená do praxe 25. mája 2018
 • Predávajúci sa zaväzuje nakladať s osobnými údajmi kupujúceho len v súlade s platnými právnymi predpismi SR
 • Kupujúci sa môže odvolať kedykoľvek písomnou formou bez uvedenia dôvodu a jeho súhlas so spracovaním osobných údajov zanikne po 1 mesiaci odo dňa doručenia žiadosti
 • Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne zabezpečiť likvidáciu osobných údajov kupujúceho
 • Osobné údaje budú spracované výlučne pre potreby predávajúceho pre účel uzatvorenia kúpnej zmluvy v zmysle obchodných podmienok
 • Predávajúci je viazaný mlčanlivosťou o týchto informáciách
 • Kupujúci ako fyzická osoba dáva súhlas so spracovaním osobných údajov pri odoslaní objednávky a to s menom a priezviskom, adresou dodania, fakturačnou adresou, e-mailom a telefonickým kontaktom
 • Kupujúci ako právnická osoba dáva súhlas so spracovaním osobných údajov pri odoslaní objednávky a to s obchodným menom, adresou sídla spoločnosti, fakturačnou adresou, IČO, IČ DPH, e-mailom a telefonickým kontaktom
 • Súhlas kupujúceho je na dobu neurčitú

5. Objednávka

 • Pri objednávke v e-shope kliknete na možnosť pridať do košíka
 • V košíku možno nájsť všetky výrobky, ktoré si kupujúci vybral
 • Pre dokončenie objednávky je potrebné vyplniť povinný formulár, možnosť dodania tovaru a platby tovaru
 • Po vyplnení dotazníka príde potvrdzujúci e-mail záväznej objednávky kupujúceho

6. Dodacia lehota

 • Pri objednávke tovaru na dobierku, ktorý je na sklade je dodacia lehota v rámci Bratislavy 24h a v rámci Slovenska 48h
 • Pri objednávke tovaru, ktorý nie je na sklade je dodacia lehota 14 dní
 • Pri objednávke tovaru, ktorý je na sklade, ale spôsob platby je navolený „platba vopred“ sa tovar dodá po prijatí platby v rámci Bratislavy do 24h a v rámci Slovenska do 48h
 • V prípade, že tovar nie je na sklade a nie je možné ho zohnať, kupujúci má možnosť stornovať objednávku. V prípade, že bola objednávka vyplatená vopred, bude kupujúcemu vrátená platba do 15 dní na ten istý účet

7. Stornovanie objednávky

 • Kupujúci je povinný storno objednávky oznámiť telefonicky alebo e-mailom v čo najkratšom časovom limite
 • Predávajúci stornuje objednávku len v prípade, ak tovar nebol ešte expedovaný
 • Storno je možné uskutočniť bez udania dôvodu
 • Predávajúci má právo akceptovať, ale aj neakceptovať storno objednávky

8. Spôsob platby

  • Pri osobnom odbere je možné platiť v hotovosti, kartou, ale aj kombinovane
  • Pri dobierke je možné platiť kuriérovi len v hotovosti
  • Pri platbe kartou vopred, bude zaslaná notifikácia na uvedený e-mail kupujúceho s údajmi k platbe
  • Ku každej zásielke je priložená faktúra ako daňový doklad, pokiaľ nie je uvedené inak
V prípade, že doklad nie je priložený, je potrebné informovať predávajúceho telefonicky, alebo e-mailom

9. Poštovné a iné poplatky

 • Poštovné je automaticky prirátané k cene tovaru.
 • Pri nákupe v hodnote nad 100€ poštovné neuhrádzate
 • Pre každú objednávku sa poštovné uhrádza samostatne
 • Pri rozdelení objednávky kupujúcim sa poštovné uhrádza za každý balík samostatne
 • Ceny poštovného a iných poplatkov sú uvedené len v rámci Slovenska

10. Kontrola zásielky

 • Kupujúci je povinný skontrolovať balík ihneď pri prevzatí, či je v poriadku
 • Tovar bude odovzdaný len plnoletým osobám, ktoré sa preukážu platným dokladom totožnosti
 • Ak je obsah balíka poškodený, je potrebné informovať predávajúceho o vadách do 24h
 • Predávajúci je povinný zaevidovať reklamáciu
 • Predávajúci má právo neakceptovať reklamáciu

11. Vrátenie tovaru

 • Vrátenie tovaru je možné v súlade s reklamačným poriadkom a zákonom 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa bez uvedenia dôvodu do 14 dní
 • Pri kúpe tovaru v kamennom obchode nie je možné tovar vrátiť
 • Pri reklamácii má predávajúci lehotu 30 dní odo dňa vystavenia reklamácie na oznámenie kupujúcemu, či reklamovaný tovar splnil všetky podmienky k vyhoveniu reklamácie
 • Ak je kupujúcemu uznaná reklamácia hodnota tovaru mu bude vrátená dobropisom
 • Dobropis bude doručený poštou na adresu uvedenú kupujúcim, alebo osobným prevzatím v kamennej predajni
 • Tovar musí kupujúci vrátiť v pôvodnom stave bez akýchkoľvek známok spotreby, či opotrebenia a v originálnych obaloch