akvavit [aquavit] — alkoholický nápoj s prevládajúcou rascovou chuťou, ktorý sa v Európe rozšíril najmä z Dánska a zo Škandinávie.